Bijbelboek Psalmen – hoofdstuk 106 vers 44

Bijbelcitaat:

“Toch zag Hij hun benauwdheid,
toen Hij hun roepen hoorde.

Bijbelboek Psalmen 106 vers 44

Deze tekst komt uit het Bijbelboek Psalmen. Dit zijn de onberijmde psalmen uit de tijd van Israël. Je vindt deze in de Bijbel (ongeveer in het midden). Niet te verwarren met de berijmde psalmen die die op muziek gezet zijn en gezongen kunnen worden. Onberijmde psalmen zijn eigenlijk de oorspronkelijke liederen zoals we die kunnen lezen. In Psalm 106 kun je lezen over de trouw van God. In het verhaal in deze psalm lees je over het volk van Israël wat zich iedere keer van God afkeert. Als God oordelen stuurt roepen ze tot God en Hij hoort hen ondanks alles!

Psalmen zijn veelal gemaakt door zangers en dichters, muzikale mensen. Een voorbeeld van hen is David die veel psalmen heeft gemaakt. Deze dichters maakten liederen waarin ze alle mooie en moeilijke dingen delen die ze mee maakten. Daarom zijn de Psalmen ook zo bekend. Voor gelovigen zijn psalmen dan ook vaak heel begrijpelijk. Ze liggen dicht bij het alledaagse leven, maar vooral ook omdat de auteurs van de psalmen dicht bij God leefden.

De maker van deze Psalm eindigt met een lofprijzing: Geloofd zij de Heere. Zijn trouw is groot en blijft. Geloof je dat? Laat het een oproep zijn om je te bekeren, om God te zoeken en te ontdekken hoe groot Hij is!

HSV (Herziene Statenvertaling met letterlijke vertaling)
Bijbelboek Psalmen – hoofdstuk 106 vers 44

Basisbijbel (Bijbel vertaald in eenvoudiger verhaal)
Bijbelboek Psalmen – hoofdstuk 106 vers 44

Article by Arjan Lobbezoo