Bijbelboek Psalmen – hoofdstuk 113 vers 5 en 6

Bijbelcitaat:

“Wie is zoals de HEERE onze God?
Die heel hoog woont in de hemel,
Die diep neer ziet op deze aarde”

Vrij vertaald vanuit de Bijbel

Dit Bijbelgedeelte sprak mij aan toen ik het las. God is zo groot en onbegrijpelijk en toch ziet Hij neer en houdt Hij zich bezig met alles op deze aarde. In het bijzonder voor hen die hulp nodig hebben. Jezus is het ultieme voorbeeld van deze bewogenheid. Door Zijn komst naar deze aarde (+/ -2000 jaar geleden) heeft God zich  op een  bijzondere manier aan de mensheid verbonden. Zijn Naam is te prijzen! Ken je God en Jezus al? Zoek je houvast bij God. Bekeer je en geloof het evangelie: de blijde boodschap van Jezus.

Lees in het Bijbelboek Psalm 113 verder, zie hieronder:

HSV (Herziene Statenvertaling met letterlijke vertaling)
Bijbelboek Psalmen – hoofdstuk 113 vers 5 en 6

Basisbijbel (Bijbel vertaald in eenvoudiger verhaal)
Bijbelboek Psalmen – hoofdstuk 113 vers 5 en 6

Article by Arjan Lobbezoo