Bijbelboek Romeinen – hoofdstuk 1 vers 16

Bijbelcitaat:

Want ik schaam mij niet
voor het Evangelie van Christus,
want het is een kracht van God
tot zaligheid voor ieder die gelooft

Bijbelboek Romeinen 1 vers 16

Deze tekst komt uit het Bijbelboek Romeinen. In dit Bijbelboek staan brieven die de apostel Paulus gestuurd heeft aan de gelovigen in Rome. In de genoemde tekst staat het goede nieuws van het reddende evangelie van Jezus Christus centraal. Deze kracht van God is zo groot dat een ieder die gelooft zalig zal worden.

In het Bijbelboek Romeinen staat de redding door het geloof vaak centraal. Redding die nodig is omdat we leven in een wereld vol van verkeerde dingen waarin we ten onder zullen gaan als er niets veranderd! Iedereen staat namelijk schuldig voor God. Maar door het geloof wordt je vrijgesproken van je schuld en krijg je vrede met God.

Die vrede hebben we te danken aan Jezus Christus. Door wat Hij heeft gedaan, kunnen we – als we geloven – genieten van Gods liefdevolle goedheid voor ons. Door Hem kunnen we altijd blij zijn. Want dan weten we dat we straks in Zijn heerlijke aanwezigheid mogen leven! (zie ook Bijbelboek Romeinen 5)

HSV (Herziene Statenvertaling met letterlijke vertaling)
Bijbelboek Romeinen – hoofdstuk 1 vers 16

Basisbijbel (Bijbel vertaald in eenvoudiger verhaal)
Bijbelboek Romeinen – hoofdstuk 1 vers 16

Article by Arjan Lobbezoo