Een nieuw begin

Dit verhaal gaat over de wijzen uit het oosten. Zij gaan op zoek naar de geboren Koning, omdat ze Zijn ster aan de hemel hebben gezien. De wijzen leefden in het verre oosten.

Er zijn de nodige verhalen over hen geschreven, maar eigenlijk weten we niet precies wie zij waren. Ook weten we niet exact waar zij vandaan kwamen behalve dat ze uit het oosten kwamen. In de Bijbel staat dit verhaal heel beknopt beschreven.

Wat we wel weten is dat het magiërs en wetenschappers waren met kennis van de wonderen uit het heelal. Mensen die geloof hechtten aan bijzondere gebeurtenissen en die zich spiritueel lieten voeden. We gaan er vanuit dat zij ongelovige mensen waren, omdat ze geen kennis hadden van de ware God. Tenminste, misschien waren ze wel heel gelovig… Lees verder en laat het eens goed tot je doordringen!

Wat gebeurde er?

Tijdens een nacht ontdekken de wijzen een heel bijzondere ster. Ze begrijpen dat deze ster een wonderlijk signaal is. De wijzen vragen zich af wat dit teken hen te zeggen heeft? Ze rusten niet voordat ze er meer over weten. De wijzen gaan lezen en zoeken en komen tot de conclusie dat er een Koning geboren moet zijn. Hoe weten ze dat? God benadert hen in hun eigen leefwereld met deze boodschap.

Wat valt op?

Ze geloven de boodschap en trekken hun conclusie. Ze gaan op reis: op zoek naar de geboren Prins waarvan ze de ster zagen. Het boeit hen blijkbaar niets dat het misschien een hachelijke onderneming is. Na hun reis komen ze in Israël uit. Ze verwachten hier misschien wel veel feestvreugde te vinden, want hier moet het Kind geboren zijn…

Maar ze komen tot een ontnuchterende ontdekking. Niemand weet iets van een geboren Koningskind. De geestelijken niet. De Romeinse Koning Herodes ook niet. Wel wordt Herodes erg ongerust! Hij gelooft het blijkbaar wel en wordt wantrouwend. Is zijn troon in gevaar?

Hoe verder?

Zitten de wijzen er naast? Je zou het bijna denken, maar ze laten zich niet uit het veld slaan! Ze krijgen nieuwe adviezen van de godsdienstige Joden om naar Bethlehem te gaan. Onderweg zien ze opnieuw het teken van de ster. Het maakt hen ongelooflijk blij! Ze volgen de ster en vinden het geboren Kind Jezus in Bethlehem. Ze aanbidden het Kind en geven Hem geschenken. Daarna worden ze door God gewaarschuwd in een droom om rechtstreeks terug te gaan naar hun eigen land. Ze vertrekken: vol van vreugde en innerlijke vrede.

Hoe gaat het verder?

We weten het eigenlijk niet precies. In de Bijbel stopt het verhaal hier, althans het verhaal over de wijzen. Volgens legenden worden de wijzen later gedoopt door Thomas en zullen ze een christelijk leven gaan leiden. En veel betekenen in hun eigen land. Naar mijn mening zou dit goed kunnen. Want als je Jezus leert kennen dan wordt je hele leven veranderd. Ik vindt het dan ook een hele aannemelijke gedachte dat ze zich bekeert hebben tot God en Jezus. Dat ze hun oude (heidense) leven achter zich hebben gelaten en Hem zijn gaan volgen door het geloof.

Maar misschien stopt het verhaal hier wel om ruimte te laten voor een nieuwe invulling voor jou. Een open einde, zodat je het verhaal zelf verder in kunt laten vullen. Wat zou jij doen?

Wat kun je met dit verhaal?

God benadert jou misschien ook in je eigen leefwereld. In jouw eigen gewoonten. Zonder dat je Hem al kent. Als dat gebeurt is dat best bijzonder. Maar zo is God wel echt! Daar hoef je niet aan te twijfelen. Door de jaren heen heeft God altijd mensen aangeraakt met Zijn boodschap en liefde. De verhalen uit de Bijbel onderstrepen dat.

Jouw leven is onzeker. Soms ervaar je leuke en fijne dingen. Maar het kan ook anders zijn. Het kan zijn dat het leven voor je tegenvalt en wreed blijkt te zijn. Maar als je net als de wijzen ‘op reis gaat’ en de tekenen van God gelooft kom je goed uit. Dan ligt je leven niet langer vast in een soort noodlot. Dan kom je bij Jezus uit en begint er een nieuw leven voor je. Hij wil je houvast geven.

Overgenomen vanaf mijn andere website: bijbelmoment.nl

Originele artikel:
https://bijbelmoment.nl/een-nieuw-begin/

023-head2

Deze column is gepubliceerd door Arjan Lobbezoo, in het dagelijkse leven werkzaam binnen de ICT, initiatiefnemer van deze website, schrijft regelmatig columns en artikelen op deze site.

Navigeer hieronder naar andere Bijbelmomenten en lees verder: