Wat gebeurde er met Pinksteren?

Pinksteren: een feest wat ieder jaar terugkomt in ons land. Met elk voorjaar weer een extra vrije maandag. Maar weet jij eigenlijk wat er met Pinksteren gebeurd is en wat dit voor nu betekent?

Met Pinksteren denken christenen eraan dat de Heilige Geest is gekomen. Vanaf dat moment wordt de boodschap van God en het Evangelie van Jezus wereldwijd doorgegeven. Eerst in veel landen rondom en daarna aan alle volken en in alle landen wereldwijd!

Eerst wat feiten over Pinksteren

 • Altijd 50 dagen na Pasen
 • Altijd 10 dagen na Hemelvaartsdag
 • Altijd 2 Pinksterdagen op een zondag en maandag in Nederland
 • Met Pinksteren denken christenen eraan dat de Heilige Geest is gekomen
 • Er was een geluid van wind en er werden vlammen gezien en verschillende talen gesproken
 • De discipelen beginnen te vertellen over God en Jezus
 • Ongeveer 3000 mensen komen tot bekering en geloof en er volgen er steeds meer
 • De eerste christelijke gemeenten ontstaan en groeien

Wat gebeurde er?

De leerlingen van Jezus zijn bij elkaar na Zijn hemelvaart. De engelen hebben hen opgeroepen om in Jeruzalem te blijven tot de belofte vervuld zal worden: Jezus heeft beloofd hen niet alleen te laten nadat hij bij hen is weg gegaan.

Dan gebeurt er ineens iets. Er is een geluid van wind en er wordt gesproken van vlammen van vuur die op hen komen. De Heilige Geest is gekomen! De discipelen beginnen meteen aan iedereen te vertellen over de geweldige daden van God.

Mensen uit de hele wereld zijn in Jeruzalem omdat het oogstfeest gehouden wordt. Zij zijn verbaasd, want zij horen de discipelen in hun eigen volkstaal spreken, terwijl het eenvoudige mannen zijn. Petrus neemt het woord en houdt een toespraak die opgeschreven is in de Bijbel:

Petrus beschuldigd het volk openlijk dat zij Jezus eerder gedood hebben, maar Jezus is opgestaan en weer levend geworden! Iedereen die zich bekeert krijgt vergeving van zonden en vrede met God.

Vanaf dat moment ontstaat een christelijke gemeente nadat ongeveer 3000 mensen tot bekering komen. Zij gaan geloven en worden gedoopt. Door diverse zendingsreizen wordt het evangelie doorgegeven door heel de omgeving en bereikt ook Europa.

Wat kun je hier nu mee?

Ook na de gebeurtenis van Pinksteren gaat God door met het werk van Zijn Heilige Geest. Daarom hoor en lees je nu ook dit verhaal. En dit is iets waar je nu ook iets mee kunt:

 • Je kunt het oorspronkelijke verhaal over Pinksteren teruglezen in Handelingen 2, zie hierboven
 • Je kunt je realiseren dat God nog steeds aan het werk is.
 • Je kunt bidden om vergeving van je zonden en vragen aan God om Hem te leren kennen
 • Je kunt op zoek gaan naar iemand of gemeente die je meer hierover kan vertellen

Er staan beloften in de Bijbel als het gaat over Pinksteren en het werk van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld: iedereen die de naam van de Heere aanroept zal worden gered.

Het werk van God gaat nu nog steeds door net zoals gebeurde met Pinksteren. Christenen vertellen het grote nieuws verder. Er zijn veel kerken en gemeenschappen waarin God nu gediend en aanbeden wordt.

Wat gaat er gebeuren?

Er zijn ook zendelingen en evangelisten die op dit moment de hele wereld over reizen om de boodschap uit de Bijbel aan alle volken bekend te maken. Er staat in de Bijbel dat Jezus terugkomt als alle volken het evangelie gehoord zullen hebben.

Alles zal dan nieuw en goed worden voor hen die in God geloven en Jezus verwachten. Jezus heeft voor hen de straf gedragen en de hemel verdiend. Iedereen die niet in Jezus gelooft mag niet in de hemel komen, want de gevreesde straf van God blijft op hen. We noemen dat de hel.

Maar iedereen die de naam van de Heere nu aanroept zal gered worden! Daarom is het zo belangrijk dat je jezelf verdiept in deze boodschap en je de liefde van Jezus leert kennen! Lees het verhaal in de Bijbel en zoek een kerk/gemeente/iemand op die je hiermee kan helpen.

Laat zo de Heilige Geest ook in jouw leven werken.

023-head2

Deze column is gepubliceerd door Arjan Lobbezoo, in het dagelijkse leven werkzaam binnen de ICT, initiatiefnemer van deze website, schrijft regelmatig columns en artikelen op deze site.

Navigeer hieronder naar andere Bijbelmomenten en lees verder:

Bijhorende video