Wat gebeurde er voor Goede Vrijdag en Pasen?

Wat is er veel lijden! Denk aan de oorlog in Oost Europa en de recente aardbeving in Turkije en Syrië.

De beelden staan nog op ons netvlies. Maar in de tijd voor Goede Vrijdag en Pasen gaat het juist ook over het lijden van Jezus.

Tijd om na te denken over het lijden

Stel dat je in contact bent gekomen met iemand die christelijk is. Of je volgt in deze periode een kerkdienst. Dan zul je merken dat het, in de periode voor Pasen, vaak gaat over lijden: we noemen dat ook wel lijdenstijd.

Misschien hoor je deze verhalen over Jezus wel in concerten, films of uitzendingen. Verhalen over Judas die Hem verraadt, en Pilatus die handenwringend een uitweg zoekt om Jezus niet onschuldig te hoeven veroordelen.

Waarom gebeurt dit allemaal in deze periode? Wat is dit toch voor verhaal uit de Bijbel? En waarom boeit het al eeuwen de mensheid? De persoon waar alles om draait is Jezus. Want in deze periode denken christenen aan het lijden en sterven van Jezus: Goede Vrijdag. En het keerpunt is de opstanding van Jezus met Pasen.

Waar komt het gebruik vandaan?

Voor christenen is deze voorbereiding, Goede Vrijdag en het Paasfeest alle eeuwen door belangrijk geweest. De vroegere kerk heeft voorgesteld dat deze gebeurtenissen ieder jaar terug moeten komen. En dat is alle eeuwen door zo gebleven.

De lijdenstijd begint 7 weken voor Pasen. Er zijn verschillende tradities en uitingen, maar de periode is bij alle tradities wel grotendeels hetzelfde. Zoals de adventstijd 4 weken vooraf gaat aan Kerst, zo begint de lijdenstijd 7 weken voor Pasen.

Waar gaat het verhaal over?

Het lijdensverhaal is een lang en verdrietig verhaal. Het verhaal begint ermee dat Jezus met zijn discipelen en een Paasmaaltijd houdt: het eerste avondmaal. Tijdens deze maaltijd wordt Judas door Jezus ontmaskert, terwijl de anderen dat niet merken. Na de maaltijd gaat Jezus naar Gethsemane, een tuin waar Hij bidt en het geestelijk heel zwaar heeft. Zijn discipelen vallen in tussentijd in slaap.

Midden in de nacht komt er een grote menigte op hen af en wordt Jezus door Judas verraden met een kus. Jezus wordt gevangen genomen. De discipelen vluchten kort daarna weg. En Jezus wordt meegenomen. Hij wordt eerst verhoord door het Sanhedrin (Joodse overheid). Jezus wordt door hen mishandeld en aangeklaagd door valse getuigen.

Daarna wordt Jezus voorgeleid aan de Romeinse overheid. De Romeinse stadhouder Pilatus probeert allerlei listen te verzinnen om Jezus niet onschuldig te hoeven veroordelen. De joden eïssen namelijk dat Jezus gekruisigd wordt. Dit was de ergste straf voor misdadigers in die tijd. Uiteindelijk zwicht Pilatus onder de druk van het volk en spreekt het doodsvonnis uit. Jezus wordt daarna weggeleid. Daarna volgt de kruisiging.

Bovenstaande is een hele beknopte samenvatting van een lang Bijbels verhaal. Het gaat over de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen. Je kunt het oorspronkelijke verhaal zelf lezen in de vier evangeliën. In ieder evangelie in de Bijbel staat het achterin in de laatste hoofdstukken.

Wat kun je hiermee?

Dat is een belangrijk vraag! Je bladert misschien als het even kan het liefst snel door naar het verhaal van Pasen en de opstanding. Want dit voorafgaande verhaal is zó erg. Maar toch, het staat er niet voor niets. En Jezus deed het ook ‘niet voor niets’. Ik heb geprobeerd te bedenken wat je hiermee kunt als je hier nog weinig van af weet. Ik hoop dat jij/u er iets aan hebt:

  • Over het algemeen willen wij als mensen graag de waarheid weten. Denk aan een ernstige strafzaak. Uiteindelijk geeft het weten van de waarheid de mogelijkheid tot erkenning en verwerking.
  • Zo is het bij dit verhaal eigenlijk ook. Waarom zou je niet lezen wat er gebeurt is? Want je kunt er juist vrede door krijgen.
  • Het is een verhaal met zoveel emotie en ruwe werkelijkheid dat geen mens het zou kunnen bedenken. Laat het eens op je inwerken. Wat zou God er toch mee bedoelen voor jou?
  • Als je denkt aan het lijden van Jezus kun je mogelijk eigen lijden relativeren. Mensen die het moeilijk hebben kunnen hun hoop en kracht halen uit wat Jezus heeft gedaan.
  • God wil zo Zijn liefde aan je laten zien. Besef dat Hij dit niet zomaar deed, maar met een bedoeling.

Wat kun je van dit verhaal leren?

Jezus moest lijden want hij wilde de straf die mensen verdiend hebben wegnemen. Jezus heeft iets heel bijzonders en goeds gedaan voor de mensen! Hij gaf Zijn leven (daar denken we aan op Goede Vrijdag). Eigenlijk verdien je zelf wat Jezus heeft doorgemaakt. Maar als je in Hem gelooft neemt God de straf weg en geeft Hij je vrede.

Met Pasen is Jezus opgestaan en zo laat Hij zien dat Hij het échte leven kan geven. Er gloort dus hoop. Al is het nog zo erg: er is redding mogelijk! Het is wel belangrijk dat je hiermee ‘iets gaat doen’. Lees daarom het verhaal. Verdiep je daarom verder in de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen. Vraag jezelf eens af of je op God zou willen vertrouwen? En of je dit verhaal zou kunnen gaan geloven!

Overgenomen vanaf mijn andere website: bijbelmoment.nl

Originele artikel:
https://bijbelmoment.nl/de-tijd-voor-pasen-wat-gebeurde-er-voor-goede-vrijdag-en-pasen/

023-head2

Deze column is gepubliceerd door Arjan Lobbezoo, in het dagelijkse leven werkzaam binnen de ICT, initiatiefnemer van deze website, schrijft regelmatig columns en artikelen op deze site.

Navigeer hieronder naar andere Bijbelmomenten en lees verder: